Teamontwikkeling

Samenwerkingen met andere coaches, met verschillende methodes en bij diverse bedrijven maken de ervaring en know-how met het ontwikkelen van teams en organisaties breed en heel gevarieerd.

Succesvolle samenwerkingen onderneem ik onder meer met

De BegripsAcademie
* De BegripsCode coachopleiding
* Het zesdaagse programma Vierstemmig Coachend Leiderschap
* BegripsCode training voor teamontwikkeling ‘Begrijpen en begrepen worden’
* Vier Verschillen! is het organisatie ontwikkelingsprogramma met 4 hoofdthema’s: Begrip & waardering – Eigenaarschap & Autonomie – Diversiteit & Energiebenutting – Betekenis & Zingeving

LUCHT!
Trajecten op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Easy Dolphin
Teamcoaching op gebied van teamontwikkeling en performance.

TeamPerformers
Cultuur- en organisatieontwikkelings trajecten.

Cases rond teamontwikkeling - ter inspiratie

Case 1 – AIMMS Decision Software - EMEA Go-to-market team

De situatie

3 jaar geleden was het EMEA-team een verdeeld team, met zowel software specialisten als sales en marketing mensen. De behoeften lagen ver uiteen en veroorzaakten veel wrijving.

Gedurende de afgelopen 3 jaar is het team zeker drie keer opnieuw samengesteld en opgebouwd.

De interventie

Door de jaren heen hebben er met het EMEA team 8 sessies plaatsgevonden, allen aan de hand van Lumina Spark. In het traject kwamen met de volgende thema’s aan de orde:

-       verdiepte kennismaking van elkaar

-       versterken van het vertrouwen onderling

-       teamvorming: erkennen van elkaars voorkeuren, talenten en kwaliteiten

-       meer binding met de collega’s en organisatie

-       uitspreken van onderliggende gevoelens en oplossen van blokkades

-       elkaar aanspreken en kritische feedback geven

-       uitwisselen van zienswijzen om tot effectievere werkwijze te komen

-       salesproces uitdiepen en efficienter maken

-       coachingvaardigheden trainen tbv een meer uitwisseling met de klant in het  salesproces

Bedrijfsbrede interventies:

-       De organisatie heeft de gebruikte methodiek van Lumina Spark omarmt.

-       Alle nieuwe werknemers wereldwijd ontvangen een Lumina Spark profiel voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht en inzicht in de collega’s om zodoende beter samen te werken.

-       De terugkoppeling van het Lumina Spark profiel en coachsessies vinden voor de mensen in andere delen van de wereld plaats via de digitale kanalen.

-       Tijdens het 25 jarige bestaan hebben de twee AIMMS-coaches de organisatie als geheel opgesteld en op de Lumina mat gezet, wat een prachtig verbindend effect had op alle betrokkenen.

Resultaat

Het EMEA Go-to-market team is nu een stabiel team dat groeit en dit laatste jaar succesvol is binnen het bedrijf.

Bedrijfsbreed hebben de interventies voor een stukje zelfontwikkeling, zelfinzicht gezorgd, als ook voor meer begrip en betere samenwerkingen tussen de internationale locaties, de teams en de collega’s onderling.

 

Case 2 – Team in de energie sector (16 personen)

De situatie

De teamleider kreeg voor de tweede keer indirect heel concrete signalen dat teamleden niet tevreden waren over zijn functioneren.

Een gevoelige zaak, temeer omdat de teamleider juist met zoveel bevlogenheid aan zijn functie invulling gaf.

De interventie

Twee teamleden werden bereid gevonden om met dit issue aan de slag te gaan. Ik werd als coach benaderd – ik had al eerder met het team gewerkt – om een proces vorm te geven om in deze onwenselijke situatie een kentering te creëren.

In een gefaseerde opbouw met welgekozen oefeningen, heb ik in een halve dag met het hele team uiteindelijk de intervisie dialoog gefaciliteerd die heel veel bespreekbaar heeft gemaakt, helder heeft gemaakt hoe de verschillende partijen erin zaten, waar de pijn zat.

Resultaat

Zowel de leider als de werknemers kregen handvatten, meer begrip voor de oorzaken en de gevolgen, de wrijving die speelde en konden daardoor de dialoog weer opstarten. De angel was eruit; deze dialoog is de aanzet tot uiteraard nog veel meer gesprekken en meer begrip over en weer. Ook zijn er concrete afspraken met het team gemaakt. 

 

Case 3 - Een van de grootste publieke organisaties van Nederland.

Vele en heel diverse teams qua grootte, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en locaties.

Situatie

In het kader van een grootschalige reorganisatie konden en kunnen teams zich inschrijven voor een training/workshop rond De BegripsCode.

Interventie

Deze interactieve en verhelderende training rond meer begripvol samenwerken bestaat uit 2 dagdelen en een mailprogramma van 1 jaar. De training wordt ervaren als zeer waardevol, effectief en praktisch toepasbaar. Binnen het kader van de training is er ruimte om persoonlijke issues en problemen met elkaar aan te kaarten en om te zetten naar effectieve(re) communicatie. Met een trainersteam van zo’n 10 personen kunnen teams van meer dan 100 deelnemers tegelijk op één dag simultaan worden getraind.

Resultaat

Vanuit de hele organisatie komen dagelijks lovende reacties over de bereikte resultaten. De vraag naar de training blijft onverminderd aanwezig bij nieuw gevormde teams. De training rond de BegripsCode wordt breed beschouwd als de ideale basis voor teamvorming, meer onderling begrip en het beter benutten van de in het team aanwezige diversiteit aan kwaliteiten.  

Mijn specifieke bijdrage

Mensen waarderen de veilige ruimte die ik creëer:
zijn wie je bent – als team en als onderdeel ervan – en staan voor wat je brengt.

Door het verhelderende proces van coaching, co-creatie, opstellen en dealen met dat wat werkelijk speelt, zijn de concrete uitkomsten vaak niet meer dan een logisch gevolg.

Crisis coach
Regelmatig word ik erbij geroepen als individuen, relaties of teams in een gespannen situatie zijn beland. Irrationeel gedrag blijft opspelen ondanks de goed intenties. In de onderstroom werk ik aan de heling; een zeer intensief maar ook bijzonder proces.

Teamcoaching - hoe het werkt

Verhogen van team effectiviteit en verdiepen van de relatie

Mijn werkwijze is maatwerk voor het team, de teamleden en de organisatie. Met co-creatie komen we tot wat er nodig is om de gewenste doelen te bereiken.

Start met team effectiviteits scan (nul-meting), gedragsvoorkeuren in kaart brengen en specifieke doelen benoemen.

Proces op maat gemaakt voor het team. Regelmatige teamsessies waarin wordt gewerkt aan vertrouwen, aanspreekbaarheid, communicatie en commitment, handvatten worden gegeven, naar eigen oplossingen voor blokkades wordt gezocht.

Afwisseling van de werkvormen en ook individuele coachsessies voor teamleden.

Regelmatig evalueren van het proces en bepalen van de volgende stappen met het team en leidinggevende.

Winst is een verhoogde performance, betere communicatie, meer plezier, cohesie binnen het team, zelfredzaamheid in het oplossen van individuele- en team issues en bereiken van de gewenste doelen.

Samenwerking Team Performers

DEF met kader logo teamperformers monaco

Meer en betere resultaten met teams door het ontsluiten van het aanwezige potentieel

Bouwen aan goede teams

De mensen van Team Performers zorgen met maatwerkoplossingen dat teams meer presteren, beter presteren en met meer plezier! Het is simpel: als je in een team investeert, betaalt die investering zich dubbel en dwars terug. High performing teams werken efficiënter, kennen betere resultaten en hebben minder verzuim en meer plezier!

De 7 P’S van goede teams

PURPOSE – helder hoger doel

PROFILING – jezelf en de ander kennen

POSITIONING – iedereen op de juiste plek

PERCEPTIVENESS – elkaar kunnen lezen

PERFORMANCE – voortgang bijhouden

PLEASURE – vieren van succes

POTENTIAL – ontsluiten van aanwezige potentie

Wat wij doen/brengen

Wij snappen hoe energie werkt in teams en organisaties en hoe we die kunnen laten stromen. Wij werken met dat wat er al wel is en kijken wat er nodig is om verder te ontwikkelen en de gewenste doelen te bereiken. Ten einde de potentie van het team ten volle te benutten. Wij willen voor en met onze klanten doelen behalen, dat gaat niet over een nacht ijs. Wij bieden een traject van minimaal 3 dagen en werken in co-creatie met elkaar, de opdrachtgevers en het team. De mensen van Team Performers kunnen gebruik maken van een breed arsenaal aan moderne en bewezen methodieken en een ruime ervaring.

WHY

Teams zijn een sleutel naar een betere wereld. Het model van de 7 P’s van goede teams is gebouwd op een aantal onderliggende begrippen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze teams beter laten presteren. Begrippen zoals verantwoordelijkheid, wederkerigheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Iedereen zal dit beamen, echter de toepassing van deze kennis binnen teams blijkt een stuk weerbarstiger is. Daar kunnen en willen wij graag aan bijdragen. Uw team toekomstbestendig maken.

De performers van Team Performers

Raymond Witvoet, Verona van de Graaf, Josien Pennings en Annemarie Snoeck. Lees meer op Team Performers.

© In de Stroom is de coachpraktijk van Snoeck Management Services BV
Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap | Webdesign Staet van Creatie

MENU